ORYANTASYON EĞİTİMİ

Gayrimenkul Danışmanlarının sisteme daha hızlı girmelerini sağlayan ofis içi 1 haftalık eğitim programı...
Oryantasyon Eğitimi,temel ve mesleki eğitim olmak üzere ikiye ayrılabilir.

Temel Eğitimde:
*İşletmenin geçmişi ve bugünü
*Marka değeri
*Örgütsel Yapısı
*Vizyon ve Misyonu
*İşletme kural ve politikaları
*Kalite yapısı...vb konularında bilgilendirme yapılır.

Mesleki Eğitimde;
*Ofiste kullanılan sözleşmeler
*Ofis içi eğitimler
*Gayrimenkul Danışmanının sektöre nasıl ve nerden başlayacağı
*Sıcak ve soğuk arama taktikleri
*Markanın etik kuralları
*Ofisin kural ve politikaları
*Gd Tools kullanımı... vb

Mesleki oryantasyonda  yeni danışmanın işbaşında öğrenerek uygulamayı kolaylaştırması ve işe uyum sürecinin kısaltılması amaçlanır.


Resim
X